برگ گردو

موثردربیماریهای کبد،رفع قندخون،مفیدبرای روماتیسم.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « برگ زیتون بولاغ اوتی »