بولاغ اوتی

درمان برونشیت،لوسیون پوست،خلط آور،کاهنده قندخون.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « برگ گردو بومادران »