بیدمشک

خنک،درمان کم خونی،تقویت کننده قلب ومعده.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « بید بیوکن (تمشک) »