بیوکن (تمشک)

رفع کک ومک صورت،کاهنده قندخون وفشارخون،مدر.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « بیدمشک پولک »