پیچک

التیام دهنده زخمها،رفع ترشحات زنانه،درمان دردهای عضلانی.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « پنیری (خبازی) جعفری »