آویشن

گرم ، مسکن ، ضد سرما خوردگی ، مقوی معده ، رفع بیماریهای قارچی

مطالب بیشتر در این مجموعه : « آلوئه ورا اترج »