زنیان

ضدعفونی کننده قوی،ترک اعتیاد،بادشکن،معرق،تب بر.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « ریواس زیره »